EN

Austėja Vilkaitytė’s creative work as a dancer and choreographer belongs to the experimental contemporary dance and performance fields. She has acquired her B.A. in contemporary dance at Iceland Academy of the Arts, Theatre Academy Helsinki, Salzburg Experimental Academy of Dance. She constantly develops her practice in residencies (Žeimiai manor, KEDJA Wilderness Dance programs), training courses in Lithuania and abroad. From 2013 she has been a member of Lithuanian Contemporary Dance Association, from 2011 - a member of Dansehus Dance Platform. In 2014 she received DanceWeb scholarship in the frame of ImpulsTanz festival in Vienna, in 2015 - Lithuanian Individual Artist State grant, and in 2016 Young Artist State Award.

 

In Lithuania A. Vilkaitytė is known for her creative works “Violeta Salonen. External Sensations”, “Kriste Blet. Internal Sensations”, “CC_AUDI”, “CC_SPIRIT”, “Dear Lithuania” that has been presented in Lithuania, Germany, Belgium. She works in a vast geographical area, collaborates with other artists, such as choreographers’ duet Annie Vigier ir Franck Apertet (les gens d’Uterpan), Italian artist Alex Cecchetti (CAC). In 2012 she started an international dance collective “Foreign Mountain” together with Lea Vendelbo Petersen (DK), Ásrún Magnúsdóttir (IS), Lotta Suomi (FI).

 

For discussion about common problems A. Vilkaitytė uses autobiographical moments and through  the experimental expression conducts a research of social, cultural, historical, political surroundings. In her creative work one can recognize details of post-soviet city residential micro-districts, capitalism, advertising, pop-culture, contemporary culture tendencies, elements of Internet culture, also female identity, independence, problems of stereotypes in the society. A. Vilkaitytė’s vast creative experience and research field actualizes her in the international contemporary context.

 

 

 

LT

Austėjos Vilkaitytės kūryba veikia eksperimentinio šiuolaikinio šokio ir performanso laukuose. Išsilavinimą įgyjo Islandijos menų akademijoje, Helsinkio teatro akademijoje Suomijoje, Salzburgo eksperimentinėje šokio akademijoje Austrijoje. Nuolatos gilina kūrybinę pratiką Lietuvos ir užsienio rezidencijose (Žeimių dvaro, KEDJA Wilderness Dance programose), mokymuose. Nuo 2013 metų - Lietuvos Šiuolaikinio šokio asociacijos narė, nuo 2011 metų - Dansehus šokio platformos narė. 2014 metais laimėjo DanceWEB stipendiją ImpulsTanz festivalyje Vienoje, 2015 metais - LKT individualią menininko stipendiją bei 2016 metais Jaunojo kūrėjo premiją.

 

Lietuvoje A. Vilkaitytė žinoma kūriniais „Violeta Salonen. Išoriniai pojūčiai”, „Kriste Blet. Vidiniai pojūčiai”, „CC_AUDI”, „CC_DVASIA”, „Lietuva brangi”, pristatytais Lietuvoje, Vokietijoje, Belgijoje. Dirba plačioje geografinėje aprėptyje, bendradarbiauja su kitais kūrėjais, kaip choreografų duetu iš Paryžiaus Annie Vigier ir Franck Apertet (les gens d'Uterpan), italų menininku Alex Cecchetti (ŠMC). 2012 metais subūrė tarptautinį šokio kolektyvą „Foreign Mountain” su Lea Vendelbo Petersen (DK), Ásrún Magnúsdóttir (IS), Lotta Suomi (FI).

 

Kalbėjimui apie bendrines problemas A. Vilkaitytė pasitelkia autobiografinius momentus, per eksperimentinę raišką atlieka socialinės, kultūrinės, istorinės, politinės aplinkos tyrimą. Jos kūryboje galima atpažinti posovietinio laikotarpio miesto gyvenamųjų rajonų gyvenimo detales, kapitalizmo, reklamos, popkultūros išdavas, šiuolaikines kultūrines tendencijas, interneto kultūros elementus, taip pat moters tapatybės, savarankiškumo, visuomenės primetamų stereotipų problematiką. A. Vilkaitytės plati kūrybinė patirtis ir tyrimų laukas aktualizuoja kūrėją tarptautiniame šiuolaikiniame kontekste.

Home